xao

PKPX 
Poštovní klub podporovatelů Xao

V čase pandemických omezení nás mrzelo, že se v Xao nemůžeme potkávat. Proto vznikl PKPX. Rozhodli jsme se, že Vám půjdeme alespoň trochu naproti a pocit z objevování v obchodě Vám zprostředkujeme skrze speciální zásilky přímo k Vám do ruky. Svou přihláškou podpoříte Xao v nelehkých časech a zároveň tak díky Vám vzniknou nové publikace, tisky a unikátní artefakty. PKPX poslouží i jako čerstvý příliv kultury i pro mimopražské zájemce, či jako dárek. Přihlašte se do PKPX!

Co Vám budeme posílat?

Nová edice XAX
Kurátorsky pojatá edice vizitek současných ilustrátorů (tzv. minigrafie). Výstava do schránky!

Plakáty a grafiky
Signované grafické listy nebo plakáty od autorů z okruhu Xao, vytvořené přímo pro PKPX.

Nadpotřebné drobnosti
Papírové či látkové objekty, členské suvenýry a jiné věci, o kterých jste ani netušili, že se bez nich neobejdete.

Jaké jsou možnosti PKPX?

Roční předplatné: 1800 Kč / 6 balíčků
Půlroční předplatné: 1000 Kč / 3 balíčky
Měsíční předplatné: 400 kč / 1 balíček
Mecenášské roční předplatné: 2500 Kč a více / 6 balíčků

Jak se stát členem PKPX?

Ozvěte se nám na xaoinfo@gmail.com / facebook / instagram / 602 392 104 / osobně.

Napište nám své jméno, adresu, email a typ předplatného.

Peníze pošlete na náš účet 2401041996/2010, do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno.


Kdy začínáme?

Chcete první PKPX balíček už v dubnu? Přihlašte se
do 30. dubna. Přihlásit se můžete i kdykoliv potom.
Balíček vám pošleme v následujícím dvojměsíci (červen / červenec, srpen / září, ...)

P. S. PKPX bude fungujeme i po uvolnění pandemických opatření. Věříme, že Vám PKPX může dělat radost i nadále. Těšíme se!

(For English please scroll down)

PKPX
Xao Supporters Letterbox Club

We're sorry we can't meet in Xao. The space is now cold and lonely. But when will we see you again? We have decided to try and find
a way to get a bit closer to you and bring you the feeling of discovery in the bookstore through special shipments directly to your hands.
By becoming a member of PKPX you will support Xao in these difficult times and thanks to you, new publications, prints, and unique artifacts will be created. Log in to PKPX now!

What will we send you?

New editions XAX

Curated monograph editions of contemporary illustrators
(so-called mini-graphs) in a printed form. Exhibition in a mailbox!

Posters and graphics

Signed graphic sheets or posters from authors from the Xao circle, created especially for PKPX.

Trifles 

Paper or fabric objects, membership souvenirs, and other things that you had no idea you could live without.

 

What are the different forms of PKPX?*

Annual subscription: CZK 1,800 / 6 packages
Half-year subscription: CZK 800 / 3 packages
Monthly subscription: CZK 300 / 1 package
Patronage annual subscription: CZK 2,500 and more / 6 packages

In the case of shipping abroad, the prices could vary due to the different shipping costs. For more detail do not hesitate to contact us.

 

How to become a PKPX member?

Contact us via xaoinfo@gmail.com / Facebook / Instagram / + 420 602 392 104 / in person

Let us know your name, address, email and subscription type.

Please make the payment to our account 2401041996/2010, please enter your name in the message for the recipient. We will send you a confirmation of registration.

 

When will PKPX start?

If you want the first PKPX package in April, sign up till the 15th of April, 2021. You can sign up later as well. The subscription is always calculated from the next two months.

P. S. Subscriptions are not valid only for the duration of the pandemic. We strongly believe that PKPX can make you happy even when everything returns to the old ways. If you like PKPX, we will continue and look forward to it!

 

 

xaoinfo@gmail.com

Built with Berta.me

© xaoxax 2018