xao

aktuální výstava
current exhibition
Mistr Janďourek
Adast Dominant 514

15. 12. do 28. 2.
Dernisáž a křest knihy úterý 28. 2. od 18 hodin

Výstava věnovaná dvojici (mistr a stroj) z ofsetové dílny UMPRUM: tiskoviny, makulatury, kovolisty, poklady z půdy!
Exhibition dedicated to a couple (master and machine) from the UMPRUM offset workshop: printed matter, printing plates, treasures from the attic!

Knihkupectví a galerie
se zaměřením na obrazovou
knihu, současnou ilustraci, komiks. 

Bookshop and gallery focused
on picture books, contemporary
illustration and comics. 

Kontakt / Contact
Krymská 29
Praha 10 Vršovice
IČO: 05234077
xaoinfo@gmail.com
facebook
instagram

xaoinfo@gmail.com

Built with Berta.me

© xaoxax 2018