xao

aktuální výstava
current exhibition

Tereza Šiklová: Back To the Summer
20. 5.—29. 7. 2023
vernisáž | opening 15. 6. 2023

Autobiografický komiks vychází ze vzpomínek na bezstarostné letní dny na chalupě. Vracíme se přibližně do roku 2000, telefon babičky Jiřiny chytá signál jen kopci vzdáleném kus od chalupy, rodiče jsou kdo ví kde a hrdinka knížky se nudí. Na výstavě diplomové práce studentky Ateliéru ilustrace a grafiky na UMPRUM uvidíte originální kresby z komiksu Back To the Summer, doplněné o relikvie z příběhu pro úplný pocit cesty časem. 

The autobiographical comic is based on memories of lighthearted summer days at the cottage. We go back to the year 2000, grandma Jiřina’s phone  has reception only up the hill from the cottage, her parents are wherever, and the heroine of the book is bored. At the exhibition of this diploma work you will see original drawings from the Back To the Summer comic, supplemented with relics from the story to complete the sense of time travel.

 

Knihkupectví a galerie
se zaměřením na obrazovou
knihu, současnou ilustraci, komiks. 

Bookshop and gallery focused
on picture books, contemporary
illustration and comics. 

Kontakt / Contact
Krymská 29
Praha 10 Vršovice
IČO: 05234077
xaoinfo@gmail.com
facebook
instagram

xaoinfo@gmail.com

Built with Berta.me

© xaoxax 2018