Aktuální výstava / Current exhibition

Po půl šesté
30.5.―18. 6.

Deset studentů, deset zálib, deset autorských časopisů. Pod nakladatelstvím 9+1 vzniklo za poslední rok deset fanzinů. Od návodů po katalogy. Mladí autoři vás v nich naučí něco o snowboardingu, čaji, nebo třeba pražském sloupořadí.

Half an hour past six
A multi-genre library, featuring a fanzine haven
30.5.―18. 6.
Ten students, ten hobbies, ten authentic magazines. Ten fanzines were created by the the 9+1 publishing company last year. From instruction leaflets to catalogs. Young authors will teach you something about snowboarding, tea culture or even prague peristyle.

Knihkupectví a galerie
se zaměřením na obrazovou
knihu, současnou ilustraci, komiks. 

Bookshop and gallery focused
on picture books, contemporary
illustration and comics. 

Kontakt / Contact

Krymská 29
Praha 10 Vršovice
IČO:05234077
xaoinfo@gmail.com
facebook

Built with Berta