Aktuální výstava / Current exhibition

Jakub Plachý: Books & Signpainting
vernisáž středa 20. 6. 2018 v 18:00 

Jakub Plachý vystavuje své dvě nové knihy a písmomalířské práce. Good Morning (Mister Sun) je knížka pro děti o vstávání. Uspat knihou není zase takový problém, ale dá se knihou někoho dostat ráno z postele? Kniha ABC Baristy (specialisty na připravování kávy) je malým slovníkem pro všechny vysokoškolsky vzdělané pracovníky v kavárnách. Žabák barista a pan slunce, ideální dvojka na léto v XAO. Na vernisáži bude spoustu kofeinu. Výstava potrvá dva měsíce.


Jakub Plachý exhibits his two recent books and signpainting works. 
Good morning“ is a book for childern about getting up. To make somebody fall asleep with a help of a book is not such a problem, but is it possible to get someone out of bed with a book in the morning? ABC of Barista (specialists in preparing coffee) is a little dictionary for all coffee-workers with an university degree. Frog-Barista and Master Sun from the Good Morning Book are an ideal couple to meet during summertime in Xao. (During the vernissage a lot of caffein available.) Exhibition lasts for two months.

Knihkupectví a galerie
se zaměřením na obrazovou
knihu, současnou ilustraci, komiks. 

Bookshop and gallery focused
on picture books, contemporary
illustration and comics. 

Kontakt / Contact

Krymská 29
Praha 10 Vršovice
xaoinfo@gmail.com
facebook

Built with Berta