Knihy francouského ilustrátora Blexbolexe

 • 1

  Knihy francouského ilustrátora Blexbolexe

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Knihy a grafiky francouského ilustrátora Blexbolexe

Otevřeli jsme Xao! 
Knihkupectví a galerii se zaměřením na obrazovou
knihu, současnou ilustraci, komiks. 
Těšíme se na vás!

P.S. Knihy od Baobabu stále k dostání!

Grafiky od Evy Macekové

Grafiky od Alžběty Skálové

Xaoxax has opened!
Bookshop and gallery with focus on picture books, 
contemporary illustration and comics. 

Looking forward to meet you in Xao!

Grafiky Jana Trakala

Grafiky Henninga Wagenbretha

Knihy z Atelieru Ilustrace a grafiky UMPRUM

Ziny, plakáty a knihy z Lipska

Plakáty a papírové hračky od Napoli

Knihy nakladatelství Bylo Nebylo

A další...

Nakladatelství Labyrint

Nakladatelství Baobab

Krymská 29

Praha 10 Vršovice

xaoinfo@gmail.com

facebook

Built with Berta